galeria2

st

musicaCelta

celta

aniver

Aniversários

fachada

fachada

PROIBIDO A ENTRADA DE MENORES DE 18 ANOS

DEALS!!!!!

WEDNESDAY DAS 18:00 AS 24:00 HS…..

DOUBLE DE CHOPP  HEINEKEN !!!

DOUBLE DE CHOPP AMSTEL!!!

DOUBLE DE CHOPP KAISER !!!

DOUBLE DE CAIPIRINHA !!!

DOUBLE DE BACARDI !!!

DOUBLE DE VODKA !!!

DOUBLE DE WHISKEY!!!!

***********************************************************************************************************

THURSDAY DAS 18:00 AS 24:00 HS….

DOUBLE DE CHOPP  HEINEKEN !!!

DOUBLE DE CHOPP AMSTEL!!!

DOUBLE DE CHOPP KAISER !!!

DOUBLE DE CAIPIRINHA !!!

DOUBLE DE BACARDI !!!

DOUBLE DE VODKA !!!

DOUBLE DE WHISKEY!!!!

***********************************************************************************************************

FRIDAY DAS 18:00 AS 21:00 HS…

DOUBLE DE CHOPP  HEINEKEN !!!

DOUBLE DE CHOPP AMSTEL!!!

DOUBLE DE CHOPP KAISER !!!

DOUBLE DE CAIPIRINHA !!!

DOUBLE DE BACARDI !!!

DOUBLE DE VODKA !!!

DOUBLE DE WHISKEY!!!!

************************************************************************************************************

SATURDAY DAS 18:00 AS 21:00 HS

DOUBLE DE CHOPP  HEINEKEN !!!

DOUBLE DE CHOPP AMSTEL!!!

DOUBLE DE CHOPP KAISER !!!

DOUBLE DE CAIPIRINHA !!!

DOUBLE DE BACARDI !!!

DOUBLE DE VODKA !!!

DOUBLE DE WHISKEY!!!!